การแข่งขันกีฬาสโมสรเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง
แชร์บอล
แชร์บอล
วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล
ฟุตบอล 11 คน
ฟุตบอล 11 คน
เซปักตระกร้อ
เซปักตระกร้อ
เปตอง
เปตอง
กีฬาพื้นบ้าน
กีฬาพื้นบ้าน

# ชนิดกีฬา รอบ รายการ วันที่ QR Code
# ชนิดกีฬา รอบ รายการ วันที่ QR Code
1 ฟุตบอล 11 คน ทีมชาย

รอบชิงชนะเลิศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

1 - 0

17 พ.ค. 2560
2 วอลเลย์บอล ทีมชาย

รอบชิงชนะเลิศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร VS มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2 - 0

17 พ.ค. 2560
3 วอลเลย์บอล ทีมหญิง

รอบชิงชนะเลิศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2 - 0

17 พ.ค. 2560
4 เซปักตระกร้อ ทีมชาย

รอบชิงชนะเลิศ

เชียงใหม่ VS นครสวรรค์

2 - 0

16 พ.ค. 2560
5 กีฬาพื้นบ้าน ทีมคู่ผสม

รอบชิงชนะเลิศ

วิ่งกระสอบ VS - พบกันหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

15 พ.ค. 2560
6 กีฬาพื้นบ้าน ทีมคู่ผสม

รอบชิงชนะเลิศ

วิ่งเสียบท่อ VS พบกันหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

16 พ.ค. 25602
7 กีฬาพื้นบ้าน ทีมคู่ผสม

รอบชิงชนะเลิศ

วิ่งผลัดฮูล่าฮูป VS พบกันหมด

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

15 พ.ค. 2560
8 เปตอง ทีมชาย 3 คน

รอบชิงชนะเลิศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

13 : 1

9 เปตอง ทีมคู่ผสม

รอบชิงชนะเลิศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ VS มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

13 : 0

10 เปตอง ทีมหญิง 3 คน

รอบชิงชนะเลิศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม VS มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

13 : 11

11 แชร์บอล ทีมหญิง

รอบชิงชนะเลิศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม VS มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

22 - 12

17 พ.ค.2560

แผนผังมหาวิทยาลัย

การแข่งขันกีฬาสโมสรเจ้าหน้าที่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง

พิงค์นครเกมส์

15-17 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พัฒนาโดยสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา