การแข่งขันกีฬาสโมสรเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง

เปตอง เปตอง ทีมคู่ผสมรอบชิงชนะเลิศ


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่ :

เวลา :

ผลการแข่งขัน

13 : 0