การแข่งขันกีฬาสโมสรเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง

เปตอง เปตอง ทีมหญิง 3 คนรอบชิงชนะเลิศ


มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ :

เวลา :

ผลการแข่งขัน

13 : 11