ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ผ่านระบบออนไลน์
จำนวน 1,612 โพส | ดูทั้งหมด
ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระวรกายแข็งแรงตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายกุลชาติ ปัญญาดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ชื่อผู้ลงนาม : 150 ตัวอักษร

ใส่ตัวเลขที่เห็น 4hc0f


โปรดใช้คำที่เหมาะสม และสุภาพในการถวายพระพร